Wie zijn wij?

TVKA verenigt thuisverpleegkundigen zowel zelfstandig als in dienstverband werkend en actief in de 4 eerstelijnszones van Antwerpen en de ruimere omgeving.  Onze vereniging met rechtspersoonlijkheid vzw werd opgericht 27/11/2001 als Kring van Zelfstandige Verpleegkundige - regio Groot Antwerpen (ZVGA) onder impuls van Jacques Van Hove, toenmalig voorzitter van VBZV Vlaamse beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen. Na een lange periode van inactiviteit heeft de kring een doorstart genomen op 29/06/2020 onder de nieuwe naam ThuisVerpleegkundige Kring Antwerpen (TVKA ) en heeft als doel:

  • Samenwerking en collegialiteit onder leden bevorderen,
  • De kring is het lokaal aanspreekpunt voor de verpleegkundigen, zorgkundigen en het lokaal beleid,
  • De kring kan het voortouw nemen om multidisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen de eerstelijnszorg verstrekkers en de tweedelijnszorg verstrekkers,
  • Organiseren van vormingsavonden en netwerkevents,
  • Organiseren van gezamenlijk ophalen van medisch risico afval,
  • Informatiedoorstroming van de nieuwigheden i.v.m. het beroep via de website,
  • Participeren in diverse organisaties zoals de ELZ, LOGO, VBZV,…..

Het bestuur

Ons bestuur bestaat uit 9 bestuursleden die zich hebben ingezet om de kring terug op te starten.

Sophie Van Frausum – voorzitter

Christophe Geldof - ondervoorzitter

David Teurfs - secretaris

Els Gielen - penningmeester  

Jeroen Duym - bestuurslid

Marleen Baeten - bestuurslid

Ann Baele - bestuurslid

Yannick Absillis - bestuurslid

An Bernaerts - bestuurslid