Voor wie?

Menu

Voor de volgende zorgen kan u bij ons terecht:

 • Hygiënische zorgen 
 • Compressietherapie 
 • Stoma- en incontinentiezorg 
 • Inspuitingen
 • Sondages
 • Wondzorg
 • Diabeteseducatie
 • Wekelijks klaarzetten van medicatie (toezicht inname bij sommige psychiatrische aandoeningen)
 • Totale parenterale voeding
 • Peritoneale dialyse
 • Palliatieve zorgen
 • Intraveneuze / subcutane perfusie
 • Aanbrengen zalven en oogdruppels postoperatief
 • Oogindruppeling gedurende 30 dagen postoperatief
 • Lavementen
 • Blaasspoeling
 • Vaginale spoeling
 • Sonde voeding
 • Pijnbestrijding via epidurale en subcutane catheter
 • Spoelen van poortcatheter
 • Toediening zuurstoftherapie

 

De verpleegkundige werkt steeds op doktersvoorschrift, uitgezonderd voor hygiënische zorg.

Wie kan er op ons beroep doen?

IEDEREEN die zorgbehoevend is kan beroep doen op onze leden. Voor het overgrote deel van de verpleegkundige prestaties is er tussenkomst van de mutualiteit, in zoverre men aangesloten is. De meeste verpleegkundigen opteren voor de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de tussenkomst van de mutualiteit rechtstreeks aan de verpleegkundige wordt uitbetaald. Het remgeld, voor zover dit opgevraagd wordt, dient rechtstreeks met de verpleegkundige afgerekend te worden. Het remgeld kan desgevallend voorgelegd worden aan een bijkomende verzekering (hospitalisatie-, ongevallenverzekering).

De verpleegkundige heeft echter ook de mogelijkheid om het ereloon volledig met de zorgvrager af te rekenen, waarna aan de hand van een getuigschrift tussenkomst van de mutualiteit mogelijk is.

Sluiten